پتروکالا : تقاضا

صفحه رسمی پتروکالا در حوزه تقاضا

در این صفحه تمامی تقاضا های موجود در پتروکالا وجود داشته است و شما تامین کننده گرامی با مشاهده ی تضاقا های موجود می توانید مشتریان و در نتیجه فروش خود را چندین برابر کنید. کاملا رایگان!

تمامی تقاضاهای فوق را در شبکه های

اجتماعی پتروکالا نیز میتوانید مشاهده کنید