روسیه یا عربستان؛ ترجیح چین کدام است؟

اعمال تحریم ها علیه ایران که منجر به از دست دادن سهم قابل توجهی از بازار برای کشورمان شد فرصت را در اختیار سایر کشورهای تولیدکننده نفت قرار داد تا استراتژی های خود را در راستای کسب این سهم تنظیم کنند. در این میان بازار چین که حتی هنوز هم مشتری عمده نفت ایران است به شدت مورد توجه عربستان و روسیه قرار گرفته و هر دوی آن­ها روی به عقد قراردادهای بلندمدت فروش با پالایشگاه­های چینی نهادند.

بررسی داده های گمرک چین نشان میدهد که در بازه زمانی ژانویه تا مه شرکت آرامکوی عربستان 223.858 میلیون بشکه نفت خام به چین صادر کرده است که 9.8 درصد بالاتر از سال گذشته است.

این افزایش مدیون راه­اندازی دو پالایشگاه جدید به نامهای Zhejiang Petrochemical و Hengli Petrochemical است. این دو پالایشگاه طبق قراردادهایی به ترتیب روزانه 130 هزار و 116 هزار بشکه نفت خام از آرامکو خریداری میکنند که همین امر دلیل رشد سهم عربستان در بازار چین است.

بدون این دو پالایشگاه صادرات نفت روسیه به چین رشد بیشتری داشته است که دلیل آن را در سه نکته می­توان بیان کرد.

نخست آنکه نفت وارداتی چین از عربستان از مسیر تنگه هرمز میگذرد و بالا گرفتن تنشها در این منطقه برای کشوری که امنیت ملی خود را به امنیت انرژی وابسته میداند نکته کلیدی است، درحالیکه واردات از روسیه از چنین تنشهایی به دور است.

علت دوم را میتوان در بالاتر بودن قیمت نفت عربستان نسبت به روسیه دنبال کرد. کشور روسیه در قیمتگذاری نفت خام انعطاف بیشتری دارد، درحالیکه عربستان سعودی برای جبران کسری بودجه خود خواهان نفت با قیمت بیشتری است. به این موضوع هزینه های حمل و بیمه را نیز اضافه کنید.

کیفیت نفت روسیه به گونه ای است که پالایشگاه های چینی به راحتی میتوانند از آن بنزین تولید کنند. این امر را میتوان دلیل سوم چینی ها به ترجیح دادن روسیه بر عربستان دانست.

مطالب بیشتر: