مشخصات آگهی
شرح آگهی

محصولات :

1.استابیلایزرهای بر پایه سرب

 • استابیلایزر لوله استاندارد
 •  استابیلایزر لوله پرفیلر
 •  استابیلایزر دیوارپوش
 •  استابیلایزر اتصالات
 • استابیلایزر گرانول شفاف
 • استابیلایزر پروفیل یو پی وی سی   
 •   استابیلایزر ورق
 •  استابیلایزر چوب پی وی سی
 •  استابیلایزر کابل

2.استابیلایزرهای بر پایه کلسیم / روی

 • استابیلایزر کلسیم / روی | مصارف بهداشتی
 •  استابیلایزر کلسیم / روی | کابل و مصارف صنعتی

3. گروه استئارات فلزی

 •   استئارات کلسیم
 •    استئارات روی
 •    استئارات سرب نرمال
 •   استئارات سرب دیبازیک
 •    استئارات باریم
 •  استئارات سدیم
 •   استئارات منیزیم

4.گروه ترکیبات پایه سرب 

 •  اکسید سرب (لیتارژ)
 •  سولفات سرب تری بازیک (TBLS)
 • سولفات سرب دی بازیک (DBLS)
 •  فسفیت سرب دی بازیک (DBLP)     

      

اصـول و فـونداسیون بنیادی شرکت دانش بنیـان سـاینا سپهر اسـپادانا (سـاینا پلیمر) بر پایه خود کفایی در صنعت اسـتئارات

و استابیلایزرسازی در ایران پی ریزی شده است که پس از هجده سال حضور مستمر در این صنعت، در حال حاضر محصولات

خود را در چهار گـروه اصلی به بازار عـرضه مینماید.

 

       

 

      

mood_bad
 • هنوز نظری ندارید
 • chat
  یک بررسی اضافه کنید