مشخصات آگهی
شرح آگهی

شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی  عام)در نظر داردانجام REVAMPINGواحد الفین مجتمع پتروشیمی تبریز که شامل 1-احداث کوره جدید با خوراک گاز مایع و گاز 2-مناسب سازی یکی از کوره های موجود برای دریافت فقط نفتای سنگین میباشدرا از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت یا شرکت های واجد شرایط واگار نماید.لذا از کلیه شرکت هایی که دارای سوابق کاری معتبر در این زمینه و نیز توانایی تودیع ضمانت نامه های شرکت در مناقصه به مبلغ 27440000000را دارند دعوت می نماید ضمن اعلام آمادگی با در دست داشتن مدارک ذیل جهت خرید اسناد مناقصه در روز یکشنبه مورخ 98/3/12 از ساعت 9الی12به نشانی بریز انتهای اتوبان شهیدکسایی کیلومتر 3آزادراه شهید باکری جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز شرکت پتروشیمی تبریز دفتر امور حقوقی و و امور پیمانها مراجعه نمایند.مدارک لازم:اعلام آمادگی و معرفی نماینده با مهروامضای مجاز معتبر-تصویر اگهی روزنامه رسمی درخصوص تاسیس شرکت-تصویر سوابق کاری مرتبط همراه با گواهی حسن انجام کار مربوطه-تصویر گواهی پیمانکاری نفت وگاز رتبه 2

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید