نیاز کلمبیا به افزایش شدید واردات LNG | نیاز کلمبیا به افزایش شدید واردات LNG | کاهش صادرات نفت خام ایران به ۵۰۰ هزار بشکه در روز | کاهش صادرات نفت خام ایران به ۵۰۰ هزار بشکه در روز | کاهش صادرات نفت خام ایران به ۵۰۰ هزار بشکه در روز | نمودار عرضه جهانی مایعات هیدروکربوری به همراه قیمت سربه سری تولید آنها | نمودار عرضه جهانی مایعات هیدروکربوری به همراه قیمت سربه سری تولید آنها | پیش بینی پایان وابستگی اقتصاد آمریکا به انرژی | پیش بینی پایان وابستگی اقتصاد آمریکا به انرژی | محموله ۱۳۰ هزار تنی نفت ایران به چین رسید

صادرات نفت ایران به صفر رسید

در ماه مه و با پایان معافیت‌های نفتی هیچ نفتکش ایرانی ترمینال های ایران را ترک نکرده‌، نفت‌کش‌هایی که قبلا در آبهای آسیا بودند، سیستم ارسال سیگنال خود را برای ردگیری نشدن خاموش کرده‌اند، این نفتکش ها حالا در بازار خاکستری به دنبال مشتری هستند.

مطالب بیشتر: