صادرات نفت ایران به صفر رسید

در ماه مه و با پایان معافیت‌های نفتی هیچ نفتکش ایرانی ترمینال های ایران را ترک نکرده‌، نفت‌کش‌هایی که قبلا در آبهای آسیا بودند، سیستم ارسال سیگنال خود را برای ردگیری نشدن خاموش کرده‌اند، این نفتکش ها حالا در بازار خاکستری به دنبال مشتری هستند.

مطالب بیشتر: