ظرفیت مازاد تولید نفت اوپک

جدول گلوبال پلاتس از ظرفیت مازاد تولید نفت کشورهای عضو اوپک براساس گزارش آژانس  بین المللی انرژی  برای جایگزینی نفت ایران در زیر آمده است.

براساس این گزارش ظرفیت اضافه کشورهای عضو اوپک ۳.۳ میلیون بشکه است.

عربستان با ۲.۲ میلیون بشکه بیشترین ظرفیت تولید اضافه را داد.

ظرفیت اضافی تولید عراق و امارات به ترتیب ۰.۳۶ و ۰.۳۴ میلیون بشکه است.

مطالب بیشتر