اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | جزئیات برنامه اورهال شازند، تبریز و پلی‌نار

عراق در طول 6- 7 سال تولیدات خود را از زیر 3 میلیون به نزدیک 5 میلیون بشکه در روز رساند

بیژن زنگنه وزیر نفت در گفتگو خانه ملت؛

ایران به تمام کشورهای دنیا اعلام کرد که می‌توانند در پروژه‌های نفتی و گازی ایران حضور یابند و شرکت‌های متفاوتی در ایران حضور یافتند که مذاکرات مفصلی برای 21 میدان انجام شد که اگر این قراردادها امضا می‌شد تولید نفت ایران را 2.2 میلیون بشکه افزایش می‌داد. نگویید که چنین افزایشی امکان‌پذیر نیست، چراکه عراق در طول 6- 7 سال توانست تولیدات خود را از زیر 3 میلیون بشکه در روز به نزدیک 5 میلیون بشکه برساند. هم اکنون صادرات عراق نزدیک به 4.5 میلیون بشکه در روز است، در حالی که در گذشته هیچ وقت تولیدش چندان بیشتر از عدد 3 میلیون بشکه نبوده است، اما اکنون تولیدات این کشور از ایران پیشی گرفته و وضعیت صادرات این کشور نیز بسیار خوب است.

مطالب بیشتر: