مشخصات آگهی
شرح آگهی

محصولات :

سیمهای سخت هوایی

سیمهای انعطاف پذیر

سیمهای نصب ثـابت

کابلهای نصب ثابت سبک با روکشPVC

کابلهای انعطاف پذیر با روکش PVC

کابلهای انعطاف پذیر سبک با روکشPVC

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید