مشخصات آگهی
شرح آگهی

  مشخصات فني ادوات و تجهيزات  اصلي نيروگاه
هر واحد نيروگاه برق بندرعباس از سه قسمت اصلي بويلر، توربين و ژنراتور تشكيل شده است. تاسيسات كمكي و مشترك واحدها، نظير آب شيرين‌كن‌ها، پست انتقال برق و.... نيز نقش اساسي در زنجيره توليد انرژي ايفا مي‌كنند كه ذيلاً و بطور مختصر به وظايف هر كدام از دستگاههاي ياد شده اشاره مي‌شود.

 بويلــر
بويلر‌هاي نيروگاه بندرعباس با سه نوع سوخت ( گاز طبيعي، مازوت و گازوئيل) قابل بهره‌بردراي مي‌باشند.( سوخت گازوئيل تنها در راه‌اندازي اوليه و بمنظور گرم كردن بويلر استفاده مي‌شود) هر كدام از بويلرها داراي 16 مشعل سوخت كه در چهار گوشه ديگ بخار و در چهار طبقه نصب شده‌اند، ميباشند. سوخت درون مشعلها با جرقه‌زن گازوئيلي مشتعل مي‌شود و تغيير زاويه مشعلها بمنظور تبادل بهينه درجه حرارت كوره (ديگ بخار) تاo 30 +  عمودي ( بالا و پايين ) قابل تنظيم است. با مشتعل شدن سوخت درون مشعلها، آب داخل لوله‌هاي بويلر گرم و پس از تبديل شدن به بخار خشك تحت فشار جهت دوران توربين به پره‌هاي آن اعمال مي‌شود.

  تــوربين
توربين‌هاي نيروگاه بندرعباس، از سه قسمت فشار بالا، فشار متوسط و فشار پايين تشكيل شده است. بخار خروجي از بويلر به وسيله شيرهاي كنترلي كه مقدار بخار ورودي به توربين را تنظيم مي‌كنند به پره‌هاي قسمت فشار بالاي توربين اعمال مي‌شود و سپس از طريق مسيرهاي Hot Reheat , Cold Reheat به قسمت پره‌هاي فشار متوسط و در آخرين مرحله به پره‌هاي قسمت فشار ضعيف اعمال شده و موجب دوران توربين مي‌شود. لازم به ذكر است كه دور توربين در حالت بهره‌برداري نرمال 3000 دور در دقيقه مي‌باشد.

  ژنراتــور
ژنراتور‌هاي نيروگاه بندرعباس ساخت شركت مارلي ( MARELLI ) ايتاليا و از نوع SGTHC277102 مي‌باشد اين ژنراتورها با هيدروژن خنك مي‌شوند و توان توليد آنها حداكثر 400 مگاوات آمپر مي‌باشد. لازم به ذكر است كه حداكثر دور ژنراتورها 3000 دور در دقيقه مي‌باشد.

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید