مشخصات آگهی
شرح آگهی

فعالیت شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان از تاریخ  1375.09.01 با هدف تولید بهینه برق و افزایش بهره وری آغاز گردید. این شرکت دارای پروانه بهره برداری و تعمیر و نگه داری (O&M)  از انواع واحدهای گازی و سیکل ترکیبی می باشد که در سه استان خراسان جنوبی ، خراسان رضوی و خراسان شمالی فعالیت دارد. نیروگاههای تحت پوشش این شرکت در حال حاضر شامل 3 نیروگاه با مجموع قدرت نامی نصب شده حدوداً 1819 مگاوات، شامل "1114 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ، 630 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین، و 75 مگاوات نیروگاه گازی قاین" می باشد. شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با این میزان از تولید وظیفه تأمین بخشی از نیاز برق خراسان و شبکه سراسری را به عهده دارد.

هم اکنون 6 واحد گازی V94.2 و 2 واحد بخار در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، 4 واحد گازی V94.2 در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و 3 واحد گازی 25 مگاواتی در نیروگاه قاین در مدار تولید می باشد. توان قابل نصب و افزایش در کل مجموعه شرکت مدیریت تولید مشتمل بر 2 واحد بخار 160 مگا واتی در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و دو واحد بخار 160 مگا واتی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه بوده و نهایتا توان تولیدی شرکت به 2459 مگاوات  افزایش خواهد یافت.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید