مشخصات آگهی
شرح آگهی

 فعالیت شرکت در زمینه برش و خمکاری قطعات فلزی در ضخامت و آلیاژهای گوناگون تولید کمپرسورهای صنعتی است.

 شرکت پویان فرم فلز خوارزمی بانام تجاري (هواپویان) ازسال ۱۳۸۶ درتهران با کوشش، پشتکار و داشتن برنامه مدون فعالیت خودراآغاز کرده وگام به گام به لطف پروردگاردر زمینه تولید وارائه خدمات سیستم هاي اکسیژن، نیتروژن، ، (Oil Inject & oil Free) هواي فشرده رشد نمود بطوریکه هم اکنون درراستاي کمپرسورها ي معدنی وتجهیزات جانبی قادربه ارائه بهترین مشاوره وخدمات می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید