برچسب: ترکیه

اردیبهشت 28
اردیبهشت 15
ترکیه به دنبال جایگزینی عراق با ایران

درحالیکه آمریکا درصدد فشار

اردیبهشت 07
شرکت نفت سوکار با همکاری نفت بریتانیا ساخت یک پتروشیمی در ترکیه را کلید خواهد زد

شرکت نفت دولتی SOCAR در نظر دارد تا ساخت یک کارخانه پتروشیمی جدید را در ترکیه با…

اردیبهشت 07
عدم تمایل ترکیه به خرید نفت عربستان و ترکیه به جای ایران

ترکیه از خرید نفت بیشتر از عربستان سعودی و امارات عربی متحده بیزار است و این در حالی…