برچسب: میدان نفتی غرب کارون

فروردین 20
بررسی تاثیر سیل خوزستان بر تولید نفت از میادین غرب کارون

عبدالله طواف، معاون پشتیبانی مدیرعامل شرکت