برچسب: پارازایلن

فروردین 28
مشکلی برای تولید PET وجود ندارد

سید رضا محتشمی­پور دو روز گذشته گفت که تولید مواد اولیه PET کفاف مصرف را نمی­دهد و…