افت مجدد قیمت نفت | افزایش واردات نفتای چین در سه ماهه پایانی سال | از دست رفتن بازار هند برای صادرات نفت ایران | افزایش تولید گاز طبیعی آمریکا علیرغم قیمتهای نسبتا پایین | افزایش قیمت پلی اتیلن در سال آینده | الزام استفاده از کارت سوخت شخصی | توقف صادرات قیر ایران در مرداد | گذر نفت سیاه از شریان های حیاتی خاورمیانه | افت قیمت مونواتیلن گلایکول آسیا در پی تشدید جنگ تجاری | کاهش قیمت پروپان شرکت آرامکو برای ماه آگوست
مشخصات آگهی
شرح آگهی

Our company,  Sama Tazerbo Oil  Exploration & Production Company is the first private oil & gas exploration & production company in Libya registered under business registration No. 45169 dated 2013/02/10 .

Our goal is to discover oil in places that was not explored before.

We are a newly established oil company; we started our company by hiring qualified geologists, geo-physicists, engineers and experts who have excellent experience in the oil & gas exploration.

The vision of the Libyan Oil Ministry under the new government is to encourage exploration & production with the goal to increase the export of crude oil from 1.4 million barrels per day 1.7 million barrels per day by 2014, to 3 million barrels per day by the end of 2017.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید