• جیمز داوسون

 • طراح برنامه نویس

 • آنا اسمیچ

 • طراح گرافیک

 • ساسان انصاری

 • عکاس

 • سیامک انصاری

 • توسعه دهنده

 • کورش اسماعیلی

 • برنامه نویس

 • سالومه نیازی

 • طراح گرافیست