برچسب: آمونیاک

فروردین 25
جهش تولید محصولات پتروشیمی در جهان

در نمودار زیر میزان تولید دسته­های مختلف محصولات پتروشیمی در تقاط مختلف جهان را