برچسب: انگلیس

تیر 29
توقیف کشتی انگلیسی نفت را گران کرد

به‌دنبال افزایش تنش‌ها