برچسب: اوراق مالی

فروردین 29
انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی شرکتهای بالادستی نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی