برچسب: سوریه

فروردین 27
تاثیر تحریم نفتی ایران بر وضعیت توزیع بنزین در سوریه

تحریم‌های آمریکا علیه ایران به برخی متحدان