برچسب: میدان آزادگان

فروردین 29
کاهش تولید نفت ایران در میدان مشترک آزادگان جنوبی

ورود سیلاب به هورالعظیم تبعاتی برای بخش