برچسب: پالایشگاه ستاره خلیج فارس

فروردین 19
افزایش 9 میلیون بشکه ای تولید میعانات گازی پارس جنوبی در سال 1397

هادی هاشم­زاده فرهنگ، مدیر عامل مجتمع گاز