مشخصات آگهی
شرح آگهی

لیست خدمات :

پیمانکاری برق و تاسیسات

تابلوهای برق فشار متوسط

تابلو برق فشار ضعیف

پست های پیش ساخته کمپکت

 

زمینه فعالیت:

پیمانکاری برق و تأسیسات

طراحی، ساخت و تولید تابلوهای فشار متوسط AIS معمولی و کمپکت و METAL CLAD و...

طراحی، ساخت و تولید تابلوهای فشار ضعیف در طرح های ریتال مدل TS8 و سیواکن مدل8PT و...

طراحی،ساخت و تولیدپست های پیش ساخته روزمینی وپست های پیش ساخته سیار و...

تولید تابلوهای برق صنعتی فشار ضعیف و فشار متوسط

تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط تا 36 کیلوولت به صورت فیکس و کشویی

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید