افزایش قیمت متانول شرکت متانکس

بزرگترین تولیدکننده متانول جهان قیمت پیشنهادی متانول را برای منطقه اروپا برای بازه زمانی اول آوریل تا 30 ژوئن سال جاری معادل 360 یورو در هر تن عنوان کرده است.

همچنین متانول عرضه شده در بازار آمریکای شمالی 432 دلار در هر تن برای بازه زمانی اول تا 30 آوریل امسال و امکان کاهش قیمت برای این منطقه وجود دارد. 

در همین حال شرکت متانکس، قیمت پیشنهادی متانول در منطقه آسیا و اقیانوسیه را برای بازه زمانی اول تا 30 آوریل 2019 رقم 370 دلار در هر تن اعلام کرد که ١٠ دلار نسبت به ماه مارس گران­تر است.

مطالب بیشتر