افزایش قیمت CNG از خرداد ماه

افزایش قیمت CNG از خرداد ماه

مدیر طرح CNG کشور: نرخ CNG از ابتدای خردادماه افزایش خواهد یافت، این افزایش قیمت حدود 9 درصد و به میزان 39 تومان است.

مطالب بیشتر