بررسی تاثیر سیل خوزستان بر تولید نفت از میادین غرب کارون

عبدالله طواف، معاون پشتیبانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، درباره آخرین وضعیت تاسیسات نفتی در منطقه غرب کارون را تشریح کرد. به گفته وی به تولید از میادین نفتی غرب کارون ضربه­ای وارد نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ارتفاع تاسیسات نفتی در خوزستان بیشتر بود کمتر در معرض سیلاب قرار می­گرفت، گفت: “پیش­بینی­های لازم از قبل انجام شده و طراحی­ها با در نظر گرفتن احتمال وقوت سیل صورت گرفته است. با این حال شرکت متن آماده است تا میزان تولید نفت را ثابت نگه دارند.”

آبگرفتگی­هایی نیز در این منطقه وجود دارد که در حال ترممی هستند و هیچکدام از تاسیسات نفتی را آب فرانگرفته است. ارتفاع این تاسیسات 380 سانتی­متر است، در حالیکه ارتفاع آب به 350 سانتی­متر هم نرسید.

طواف همچنین گفت که به دلیل ورود غیر مجاز به بستر رودخانه، امکان هدایت سیلاب به هور وجود ندارد، بنابراین 50 دهانه جدید باز شده است تا آب را به سمت هور هدایت کنند.

مطالب بیشتر