بزرگترین پالایشگاه کانادا

پالایشگاه سنت جان که بعدها به نام ایروینگ شناخته شد، توانسته است که به بزرگترین پالایشگاه کانادا تبدیل شده و با ظرفیت 300 هزار بشکه نفت خام به غول آمریکای شمالی تبدیل شود.

این پالایشگاه که در ایالات نیو برانزویک قرار دارد متعلق به خانواده ایروینگ است که در سال 1924 ساخته شد. فعالیت این شرکت در ابتدا به عنوان مباده­گر سوخت بود و بعدها به حوزه حمل و نقل نیز کشیده شد.

در سال 1960 با همکاری استاندارد نفت کالیفرنیا آن­ها توانستند بزرگترین پالایشگاه کانادا را در زمینی به مساحت 780 هکتار بنا کنند.

این پالایشگاه در سال­های اخیر در نفت شیل سرمایه­گذاری قابل توجهی کرده است ولی همچنان بخش اعظم نفت آن را عربستان سعودی تامین می­کند. ایروینگ نخستین پالایشگاهی است که بنزین با اکتان بالا را بدون استفاده از مواد افزودنی تولید می­کند.
تا قبل از احداث این ترمینال نفت مورد نیاز پالایشگاه ایروینگ از طریق ترمینال بسیار کوچکی واقع در خلیج کورتنی به مخازن پالایشگاه ارسال می شد. در سال 2011 نیز شرکت ایروینگ نفت ترمینال راه آهن خود را برای دریافت نفت خام با همکای راه آهن نیوبرانزویک احداث کرد.

 

مطالب بیشتر