تمدید قرارداد حفاری در خزر توسط بی پی

شرکت BP، پیمانکار بزرگترین پروژه­های نفت و گاز جمهوری آذربایجان در منطقه دریای خزر، اخیرا اعلام کرده است که قرارداد حفاری، طراحی و مهندسی در این دریا را تمدید کرده است.  

طبق این قرارداد، شرکت BP به همراه دو شرکت خدماتی وابسته به سوکار، شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان، امور مربوط به حفاری، طراحی و مهندسی میادین انرژی دریای خزر به ارزش 500 میلیون دلار را انجام خواهند داد.

مطالب بیشتر