توافق تجاری میتواند قیمت نفت را به 75 دلار برساند

در حالیکه اوپک و متحدانش بصورت موفقیت آمیزی به توافق درباره تمدید توافق کاهش تولید تا سال 2020 دست یافتند، واکنش قیمت نفت به این اتفاق به طرز قابل توجهی ناامیدکننده بود و نگرانیها درباره آنکه قیمت نفت مجددا خود را بازیافته و از سطح پایین کنونی بالاتر رود را افزایش داد. قبل از توافق اوپک نفت برنت با قیمت 66 دلار معامله شد. عمده تحلیلگران بر این باور بودند که پس از اعلام خبر تمدید توافق کاهش تولید اوپک قیمتها روند صعودی خواهند داشت و کمتر کسی افت قیمت را پیشبینی میکرد. اما قیمت نفت افت کرد و به 62 دلار رسید. حتی اعلام کاهش ذخایر نفت به میزان 5 میلیون بشکه نیز نتوانست از سقوط قیمت نفت جلوگیری کند و قیمتها تا 5 درصد کاهش یافتند. در این حال تنها چیزی که میتواند سبب افزایش قیمت نفت از کانال 60 دلاری شود، پایان جنگ تجاری میان آمریکا و چین است که میتواند چشمانداز رشد تقاضای نفت را بهبود بخشد. درواقع یک تحلیل نفت میگوید مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین یک عامل قطعی در تعیین چشمانداز قیمت نفت است. اگرچه خالد الفالح معتقد است که چشمانداز تقاضای نفت برای نیمه دوم سال بهتر است ولی این موضوع همچنان به شدت به توافق تجاری و آتشبس میان آمریکا و چین بستگی دارد. درصورت برقراری آتشبس میان دو کشور انتظار میرود که تقاضا افزایش یابد ولی اگر توافقی صورت نگیرد همچنان برای نیمه دوم سال قیمتها پایین خواهد بود. عربستان سعودی برای جبران کسری بودجه خود به نفت 80 دلاری نیاز دارد. همین موضوع یکی از دلایل این کشور بر اصرار بر روی تمدید توافق کاهش تولید بوده است. توافقی که تاثیر کمی در بالا بردن قیمت نفت داشته است. اداره انرژی آمریکا (EIA) در گزارش چشمانداز کوتاه مدت انرژی خود در ماه ژوئن رشد تقاضای نفت در سال 2020 را 1.4 میلیون بشکه در روز پیشبینی کرده است. این عدد برای سال 2019 برابر با 1.2 میلیون بشکه در روز است. این اعداد نسبت به گزارش قبلی این موسسه کاهش یافتهاند. اگرچه پایین بودن قیمت نفت در حال برای عربستان خوشایند نیست، ولی در عین حال توانسته است بالهای پرواز رشد تولید نفت شیل آمریکا را نیز ببندد. اگر قیمت نفت به 75 دلار برسد، باید در رشد تقاضای نفت بازبینی صورت بگیرد در غیر این صورت شاهد کمبود تولید از سمت یکی از بازیگران اصلی نفت خواهیم بود. https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Trade-Deal-Could-Send-Oil-To-75.html