توقف تولید PP پتروشیمی رجال تا دو هفته آینده

دفتر توسعه صنایع پایین دستی اعلام کرد به دلیل تعمیرات اضطراری واحد اولفین شرکت فرآورش بندرامام و عدم تامین خوراک واحدPP700، از مورخ 21 فروردین 1398 به مدت دو هفته خوراک پروپیلن پتروشیمی رجال تامین نخواهد شد، لذا تولید محصولات پلی پروپیلن به مدت دو هفته از طرف پتروشیمی رجال متوقف و در بورس کالا عرضه نخواهد شد.

مطالب بیشتر