تولید پتروشیمی ها دو برابر خواهد شد

روز دوشنبه وزیر نفت، بیژن زنگنه، از تحولی عظیم در صنعت پتروشیمی کشور طی دو سال آینده داد. به گفته وی تولید صنایع پتروشیمی ایران از لحاظ وزنی تقریبا به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید.

زنگه همچنین گفت که در زمینه طرح­های نفتی نخستین اوراق مشارکت به ارزش 3 هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. این کار در راستای آغاز کار سریع­تر فعالیت پیمانکاران نفتی صورت گرفته است.

مطالب بیشتر