جدیدترین تصمیم ارزی بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران در تصمیم جدید خود اعلام کرد که در راستای کنترل نرخ حواله درهم، صرافان می­توانند در دوبی درهم تحویل داده و ریال آن را در ایران دریافت نمایند.  

بدین ترتیب بانک مرکزی قادر خواهد بود که علاوه بر تامین اسکناس ریال مورد نیاز صرافان در داخل کشور، منابع درهم خود را نیز تقویت کرده و از تاثیر منفی آن بر بازار بکاهد.

مطالب بیشتر