جهش تولید محصولات پتروشیمی در جهان

در نمودار زیر میزان تولید دسته­های مختلف محصولات پتروشیمی در تقاط مختلف جهان را مشاهده می­کنیم.

تولید HVC، امونیاک و متانول در منطقه خاورمیانه به 75 تن رسیده است.

با بررسی نمودار مشخص می­شود که بیشترین سهم تولید از آن منطقه پاسیفیک است. آمریکا، اروپا و خاورمیانه در رتبه­های بعدی قرار دارند.

 

 

مطالب بیشتر