روسیه به دنبال یک مرز نفتی جدید در قطب شمال

شرکت روس­نفت، شرکت نفت دولتی روسیه و بزرگترین تولید کننده نفت این کشور، قصد دارد یک مجموعه از میادین نفتی را در 5 سال آینده در قطب شمال بسازد.

این طرح های رزنفت با مدیریت ایگور سچین ، متحد نزدیک پوتین، با آرزوهای رئیس جمهور این کشور هماهنگ است. آرزوهایی مبنی بر توسعه منابع نفت و گاز قطب شمال و مسیر دریای شمالی از اروپا تا خاور دور از طریق آبهای روسیه.

مطالب بیشتر