مشخصات آگهی
شرح آگهی

محصولات :

  1. گروه استابیلایزرها
  • استابیلایزرهای بر پایه سرب
  • استابیلایزرهای بر پایه کلسیم / روی

2. گروه استئارات فلزی

3. گروه ترکیبات پایه سرب

اصـول و فـونداسیون بنیادی شرکت دانش بنیـان سـاینا سپهر اسـپادانا (سـاینا پلیمر) بر پایه خود کفایی در صنعت اسـتئارات و استابیلایزرسازی در ایران پی ریزی شده است که پس از هجده سال حضور مستمر در این صنعت، در حال حاضر محصولات خود را در چهار گـروه اصلی به بازار عـرضه مینماید.

 

ایمیل :info@sainapolymer.com

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید