نام شرکت
معرفی شرکت

مجموعه تولیدات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در ۱۴ شرکت تولید شده که شامل آروماتیک‌ها، خوراک سوخت، مواد پایه و شیمیایی  و پلیمرها است. شرح محصولات گروه در جدول زیر آمده است.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس علاوه بر داشـتن بیش از ۸۸ درصد ظرفیت تولید مواد آروماتیکی و ۶۹ درصد محصول پی‌وی‌سـی، تولیدکننده انحصــاری یپلیمرهــای مهندســی (PC)، پلــی اتیلــن ترفتــالات (PET)، پــی‌وی‌سـی امولیســیون (EPVC)، اپوکســی‌رزین‌هــا در کشــور اســت. همچنیـن تنهـا عرضـه‌کننـده محصولاتـی نظیـر بـرش سـبک، بـرش سـنگین و گاز مایـع در صنعـت پتروشـیمی کشـور محسـوب می‌شـود.

  • ایمیل : info@pgpic.ir
  • شماره تلفن : ۸۸۳۱۳۰۸۴

مشخصات آگهی
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید

    شما همچنین ممکن است علاقه مند شوید