مشخصات آگهی
شرح آگهی

اين نيروگاه در کيلومتر 5 جاده گوربند در غرب اين شهر واقع می باشد. در سالهاي 63-1362 نصب تجهيزات سه واحد توسط شرکت توانير با نظارت شرکت هيتاچی ژاپن )سازنده تأسيسات نيروگاه(آغاز و در اواخر سال 1365عملا وارد مدار و بهره برداري ازآن آغازگرديد. با توجه به رشد بار و کمبود نيرو، دو واحد به مجموعه نيروگاه اضافه گرديدکه ابتدا در سال1374 يک توربين گازBBC و در سال 1376يک واحد AEG نصب و راه اندازي گرديد که نيروگاه مجموعاً داراي 5 واحد 25 مگاواتی شد .در سال 1386 نيز چهار واحد هيتاچی اضافه گرديد در انتهاي سال 95 واحد BBC جمع آوري و در حال حاضر اين نيروگاه داراي 8 واحد 25 مگاواتی می باشد . ضمناً از ابتداي سال 96 با ورود گاز به شهر زاهدان، برنامه ريزي جهت راه اندازي واحدهاي نيروگاه با سوخت گاز اقدام گرديده است و هم اکنون 7واحد با سوخت گاز در مدار می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید