مشکلی برای تولید PET وجود ندارد

سید رضا محتشمی­پور دو روز گذشته گفت که تولید مواد اولیه PET کفاف مصرف را نمی­دهد و پتروشیمی تندگویان هزینه­ای برای حمل خوراک پرداخت نمی­کند. همچنین بازسازی پتروشیمی بوعلی در سود پتروشیمی تندگویان اثر داشته و روند بازسازی به کندی پیش می­رود.

(می­توانید صحبت­های سید رضا محتشمی­پور را از اینجا بخوانید)

حال احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی پاسخ داده است که هیچ مشکلی در تولید پت وجود ندارد و از قبل اقدامات لازم برای واردات پارازایلن پتروشیمی تندگویان انجام شده است. به گفته وی توانایی تامین خوراک برای رشد 10 درصدی مصرف نیست وجود دارد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی تاکید را در مورد مواد PET بر سامانه بهین یاب نمود و گفت: تقاضا که از طریق این سامانه اعمال می‌شود، بایستی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و مصرف کنترل شود تا تولیدکنندگان واقعی نیاز خود را برای پت اعلام کنند تا مانند گذشته مشکلی پیش نیاید.

مطالب بیشتر