نخست وزیر پاکستان به ایران می آید

نخست وزیر بازار 200 میلیون نفری کشور همسایه روزهای اول و دوم اردیبهشت مهمان رئیس جمهوری ایران است.

رشد اقتصادی پاکستان در 3 ماهه پایانی سال گذشته بیش از 5.7% بوده است.

همچنین این کشور سالانه ارزش وارداتی بیش از 55 میلیارد دلار دارد که سهم بسیار ناچیزی از آن (حدود 500 میلیون دلار) سهم ایران است.

در جدول زیر لیست اقلام وارداتی این کشور در سال 2017 ارائه شده است و بسیاری از این اقلام قابلیت واردات از ایران را دارا می باشند.

صادرات به پاکستان به دلیل مسائل مختلف ژئوپولیتیکی تحت تاثیر قرار دارد، اما بازار 200 میلیونی قابل دسترس از طریق مرز زمینی و با چشم انداز رشد مناسب نیازمند راهبرد و برنامه خاص خود می باشد، بازاری که به دلیل شرایط اقتصادی ضعیفتر نسبت به بسیاری از همسایگان دیگر ایران، نیازمند نگاه متفاوت و برنامه‌ریزی ویژه می باشد…

مطالب بیشتر