نروژ دیگر تمایلی به اکتشاف نفت ندارد

نروژ که بزرگترین تولیدکننده نفت در غرب اروپا به شمار می­رود اعلام کرد که دیگر علاقه­ای به فعالیت­های اکتشافی نفت ندارد.

این تصمیم درحالی توسط حزب کارگز مخالف گرفته شد که صنعت نفت نروژ بسیار قدرتمند است و اتحادیه­های کارگری آن قدرت قابل توجهی دارند. بدین ترتیب فشار بر اکتشافات دریایی نفت در جزایر لوفوتن نروژ پایان می­یابد.

این تصمیم بیانگر آن است که اکثریت قاطع در پارلمان به دنبال جلوگیری از حفاری در منطقه است که ضربه سنگینی به صنعت نفت این کشور خواهد بود. گویا عصر نفت در این کشور حوزه اسکاندیناوری که آن را به یکی از توانمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده بود رو به پایان است

 

مطالب بیشتر