کدام نرخ دلار مبنای قیمتگذاری محصولات پلیمری خواهد شد؟

امروز (یکشنبه 25 فروردین)  قیمت‌های پایه محصولات پلیمری اعلام خواهد شد و باید دید کدام نرخ دلار، مبنای دفتر توسعه صنایع تکمیلی برای قیمت گذاری خواهد بود.
قیمت فروش ارز در سامانه نیما ۸۹۵۷۹ ریال و قیمت خرید ۹۷۱۱۹  ریال ثبت شده است که به احتمال زیاد، نرخ فروش امروز مبنای نهایی قرار خواهد گرفت.

مطالب بیشتر