برچسب: آسیا

تیر 30
کاهش قیمت گوگرد به دلیل رشد ذخایر

با تضعیف بازار مصرفی فسفات و همینطور افزایش ذخایر چین، قیمت­های جهانی گوگرد کاهش یافت.…

اردیبهشت 08
افزایش ظرفیت جهانی پلی اتیلن

به گزارش گلوبال دیتا