افزایش ظرفیت جهانی پلی اتیلن

به گزارش گلوبال دیتا، ظرفیت جهانی پلی اتیلن طی افق ۵ ساله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ با افزایش ۴۷ میلیون تن از ۱۱۰ به ۱۵۷ میلیون تن خواهد رسید که ۴۳٪ آن در مناطق آسیا و آمریکای شمالی خواهد بود.

انتظار می رود ظرفیت پلی اتیلن آسیا طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ با متوسط نرخ رشد سالانه ۷.۲٪ از ۳۹.۹ میلیون تن به ۵۷.۱ میلیون تن برسد که معادل ۱۷.۲ میلیون تن افزایش است و ۷.۶ میلیون تن آن در کشور چین خواهد آمد.‌

همچنین پیش بینی شده است ظرفیت پلی اتیلن آمریکای شمالی طی ۵ سال مذکور، با متوسط نرخ رشد سالانه ۷.۶٪ از ۲۳.۲ میلیون تن به ۳۳.۸ میلیون تن افزایش یابد که معادل ۱۰.۶ میلیون تن افزایش است و ۹.۴ میلیون تن آن در ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

مطالب بیشتر: