برچسب: وزارت خارجه

اردیبهشت 28
شروط ایران برای ماندن در برجام

ایران در تماس با مقامات اروپایی

اردیبهشت 03
واکنش وزارت خارجه به بیانیه آمریکا در خصوص عدم تمدید معافیت برای خریداران نفت ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه: با توجه به غیرقانونی بودن اصل تحریم­های مورد نظر، جمهوری…