واکنش وزارت خارجه به بیانیه آمریکا در خصوص عدم تمدید معافیت برای خریداران نفت ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه: با توجه به غیرقانونی بودن اصل تحریم­های مورد نظر، جمهوری اسلامی ایران اصولا ارزش و اعتباری برای معافیت­های اعطایی بر تحریم­ها قائل نبوده و نیست.

با این حال، با توجه به تاثیرات منفی عملی این تحریم­ها و احتمال افزایش این اثرات منفی با عدم تمدید معافیت­ها، وزارت امور خارجه  امروز به صورت مستمر با تمامی نهادهای ذیربط داخلی در تماس بوده و نیز رایزنی­های فشرده­ای با بسیاری از شرکای خارجی اعم از اروپایی، بین­المللی و همسایگان صورت داده است.

نتیجه این تماس­ها و رایزنی­های داخلی و خارجی به مراجع عالی تصمیم­گیری منعکس شده و به زودی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و اعلام خواهد شد.

مطالب بیشتر