مشخصات آگهی
شرح آگهی

طراحی و تامین تجهیزات سیستم های بخار

لیست محصولات:

STEAM TRAPS

PRESSURE REDUCING VALVES

CONTROL VALVES

CLEAN STEAM EQUIPMENT

STOP VALVES & CHECK VALVES

PIPELINE ANCILLARIES

SPECIAL PACKAGES

SPECIAL EQUIPMENT

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید