بلوکه شدن پول نورداستریم برای تضمین تعهدات گازپروم

یک دادگاه در انگلستان با صدور حکمی مبنی بر حمایت از اوکراین به گرفتن تضمین مالی از شرکت گازپروم برای پروژه نورد استریم رای داده است. شرکت ملی نفت و گاز او.کراین اخیرا از شرکت گازپروم به کمیسیون اروپا شکایت کرده است. این شکایت که در راستای عدم انجام تعهدات این شرکت روسی است، در نهایت دادگاهی در انگلیس را ملزم کرد که به بلوکه شدن 145 میلیون دلار از گازپروم رای دهد. این پول برای ملزم کردن گازپروم به انجام تعهداتش نسبت به اوکراین بلوکه خواهد شد. در نتیجه اگر روسیه به تعهدات خود عمل نکند مجبور به پرداخت جریمههای سنگینی خواهد شد. نورد استریم گاز روسیه را از مسیری به غیر از اوکراین و لهستان به کشور های غرب اروپا منتقل خواهد کرد. پس از کودتای سال 201 روابط اقتصادی اوکراین و روسیه رو به وخامت رفت. پس از ان اوکراین مجبور شد که گاز طبیعی مورد نیاز خود را با قیمتی بالاتر از لهستان، مجارستان و اسلواکی تامین کند. https://www.reuters.com/article/us-ukraine-russia-court-idUSKCN1U015H