انفجار خط لوله انتقال نفت از کرکوک به ترکیه

روز چهارشنبه خط لوله استراتژیک انتقال نفت از شهر نفتی کرکوک به بندر جیحان در عراق دچار آتشسوزی و انفجار شد.

این خط لوله در حال حاضر فعالیت ندارد.

این آتش سوزی بعد از انفجار پشت سر هم شش بمب در این خط واقع در نزدیکی روستایی در ۷۰ کیلومتری جنوب موصل رقم خورد.

https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil/fire-put-out-at-iraqi-pipeline-linking-kirkuk-to-turkey-security-source-idUSKCN1TY2AE