توقف صادرات قیر با افزایش بی رویه قیمت خوراک

در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری در این خصوص و تعدیل قیمت های وکیوم باتوم قیرسازان بزودی شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی خود و حذف اشتغال موجود این صنعت در سال رونق تولید خواهند بود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی ” نفت ما ” ، افزایش 300 درصدی و بدون برنامه وکیوم باتوم (خوراک تولید قیر) طی سه سال گذشته و نیز روند صعودی قیمت ها در سه ماه اخیر ، منجر به کاهش چشمگیر صادرات این محصول استراتژیک شده است.

در شرایط فعلی تحریم ها و افزایش حداقل 270 درصدی هزینه های صادراتی در ماه های اخیر ، متاسفانه روند افزایشی قیمت وکیوم باتوم در سال 98 ، صادرات این محصول را با تهدید بسیار جدی مواجه نموده است.

بررسی بازارهای جهانی قیر و قیمت های تمام شده قیر ایران در شرایط فعلی نشان میدهد ، سهم بازار کشور در مقاصد صادراتی بشدت کاهش یافته و در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری در این خصوص و تعدیل قیمت های وکیوم باتوم قیرسازان بزودی شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی خود و حذف اشتغال موجود این صنعت در سال رونق تولید خواهند بود.

گفتنی است براساس پیش بینی کارشناسان حوزه ی نفت ، در صورت ادامه ی این روند نامیمون افزایش قیمت ، صادرات قیر ایران در مردادماه به صفر خواهد شد.