افزایش تولید LPG استرالیا در ماه مه

تولید LPG استرالیا در ماه مه به بالاترین حد خود در پنج ماهه اخیر رسید. در همین زمان با توقف صادرات بوتان و پروپان مصرف داخلی LPG نیز رشد کرد. میانگین تولید LPG استرالیا در ماه مه 4200 تن در روز بوده است که این عدد نسبت به ماه آوریل با 3600 تن در روز رشد قابل توجهی را ثبت کرده است. میانگین تولید در مه 2018 برابر با 3500 تن در روز بود. پس از تولید 4200 تن در روز در ماه دسامبر، این بالاترین میزان تولید در پنج ماه گذشته است. تولید LPG پالایشگاهی استرالیا با افت به پایینترین میزان خود در ماه مه به 1200 تن در روز رسید. این عدد در ماه آوریل و در مه سال گذشته 1300 تن در روز بوده است. مصرف LPG استرالیا در ماه مه رشد کرده و از 3000 تن در روز در آوریل به 3300 تن در روز رسید. این عدد برای مه 2018 برابر با 3700 تن در روز بوده است. عدد ثبت شده در ماه مه سال جاری بالاترین رقم پس از اوت 2018 با 3750 تن در روز است. تقریبا 30 درصد مصرف LPG استرالیا در بخش خودرو مصرف میشود. ذخایر LPG استرالیا در پایان ماه مه 201 هزار تن بود، که از آوریل با 187 هزار تن بالاتر، و از سال گذشته 250 هزار تن پایینتر است